Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

  
 Про райдержадміністрацію:: «Відділ містобудування та архітектури»::

Начальник відділу - БАРАЛУС МИРОСЛАВА ЙОСИПІВНА

Телефон: (03257) 23133
адреса: 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 89


Містобудівна документація району     Відділ містобудування та архітектури Сокальської районної державної адміністрації є її структурним підрозділом і підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним управлінню архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Львівської обласної державної адміністрації.
     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, а також Положенням про відділ.Основним завданням діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.
     Для виконання завдань, покладених на відділ у його складі формуються підрозділи за напрямками роботи, зокрема, з питань: містобудування, архітектури, містобудівного кадастру. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада, як дорадчий орган, що діє на громадських засадах. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на території району.
     Відділ, відповідно до визначених повноважень, виконує такі завдання:
     - організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
     - забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
     - надає адміністративні послуги;
     - здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
     - аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
     - бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
     - вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
     - забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
     - бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
     - розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
     - бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
     - бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
     - бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
     - готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
     - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
     - готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
     - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
     - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
     - постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
     - надає методичну допомогу органам місцового самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень ;
     - здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
     - організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
     - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
     - забезпечує захист персональних даних;
     - проводить підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;
     - вносить пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;
     - проводить підготовку пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;
     - сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;
     - вносить пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;
     - сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
     - готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;
     - у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;
     - координує діяльність:
     1.суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
     2.підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
     - надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
     - видає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
     - надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
     - надає паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
     - забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;
     - сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
     - забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
     - співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
     - інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
     - організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
     - сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури ;
     - виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;
     - здійснює інші передбачені законом повноваження.
     Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
     - одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
     - залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
     - вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;
     - користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
     - скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.
     Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
     Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із керівником управління архітектури,містобудування та інфраструктурних проектів обласної державної адміністрації. У структурі відділу передбачені посади головних спеціалістів.Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
   

Корисні посиланняПлакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше