Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

  
 Про райдержадміністрацію:: «Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій »::

Начальник відділу - МИХАЙЛЮК МИРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

27.04.2015
Декларація про доходи за 2014 рік начальника відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій райдержадміністрації


Телефон: (03257) 72068
адреса: 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького,891. Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації Львівської області (далі-Відділ) є структурним підрозділом Сокальської районної державної адміністрації Львівської області, що утворюється головою районної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові відповідної держадміністрації та Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, Сокальської районної державної адміністрації, наказами начальника Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими в межах його повноважень, а також положенням про відділ.
3. Основним завданнями відділу є:
- реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини , туризму та релігій;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері бібліотечної справи та мистецької освіти;
- сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів,підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на відповідній території;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтва, організація її матеріально-технічного забезпечення, покращення туристичної привабливості району;
- участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури ;
- виконує інші завдання відповідно до компетенції.
4.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіно і фотомистецтво, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню національного репертуару мистецьких колективів, бібліотек, організації виставок;
2) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтв закладами, підприємствами і організаціями культурно-мистецької сфери;
3) подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території та проектів місцевого бюджету;
4) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку відповідної території;
5) сприяє розвитку туризму ;
6) заохочує благодійництво в культурно-мистецькій сфері;
7) співпрацює з громадськими організаціями;
8) розробляє проект цільових і комплексних програм розвитку культури та мистецтв у районі і подає їх на розгляд голови держадміністрації;
9) бере участь у конференціях, присвячених вивченню історії рідного краю;
10) надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери;
11) проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративного-ужиткового мистецтва;
12) сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища відповідної території, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел ;
13) створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території району;
14) здійснює облік та паспортизацію пам’яток історії та культури на території району,
15) здійснює контроль за збереженням пам’яток історії та культури, що знаходяться на території району і включені до Державного реєстру національного культурного надбання, пам’яток місцевого значення спільно з органами місцевого самоврядування;
16) організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;
17) сприяє розвитку та збереженню мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, початкової мистецької освіти в районі, а також формуванню естетичних смаків населення;
18) вживає заходів до зміцнення міжнародних і культурних зв’язків відповідно до законодавства;
19) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;
20) здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, підприємствах і організаціях культурно-мистецької сфери;
21) організовує проведення мистецьких аукціонів, лотерей, виставок-продажів;
22) подає Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій обласної державної адміністрації пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягненням у творчій,педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;
23) сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;
24) бере участь у розробленні та виконанні державних та регіональних програм розвитку культури, культурної спадщини та туризму;
25) готує та подає в Львівську обласну державну адміністрацію річні звіти про релігійну ситуацію в районі
26) координує роботу Ради церков Сокальського району
27) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань
5. Відділ має право:
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань до розгляду питань, що належать до його компетенції.
- одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
- відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодії з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із профільним заступником голови районної державної адміністрації та відповідно з начальником Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій обласної державної адміністрації.
7. Начальник відділу:
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;
- організовує роботу відділу щодо відбору, розстановки та вихованню кадрів;
- керує фінансово-господарською діяльністю установ культури , очолює Раду відділу у справах культурного будівництва;
- видає в межах своєї компетенції накази про призначення, переміщення , звільнення з займаної посади працівників відділу , директорів початкових мистецьких шкіл , директора РЦБС, директора РНД м.Сокаль, організовує і контролює їх виконання;
8. Відділ утримується за рахунок коштів державного, місцевого бюджету.
9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатних розпис відділу затверджує голова Сокальської районної держадміністрації Львівської області.
10. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
11.Місцезнаходження: 80 000 Україна, м. Сокаль, вул. Шептицького,89
Львівська область,


Останні новини:


12.08.2019
Сокальщина готується до фестивалю “Гута Fest” 06.08.2019
Мистецькі колективи Сокальського району відвідали Яворівський полігон 03.06.2019
«Свитазівськи притупи» 03.05.2019
Фестиваль «МАМИНІ ЗІРОНЬКИ – 2019» 01.02.2019
Відбувся флеш-моб «Слова незламних» 


 

   

Корисні посиланняПлакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше