Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Тут Ви зможете дізнатись про основні соціально-економічні та суспільно-політичні події в житті району, ознайомитися з інформацією про діяльність районної державної адміністрації. Сподіваємось, що наш сайт стане для Вас корисним і цікавим!

  
Географія краю :: :: « Природні умови » ::

::географічне розташування::екологія і охорона довкілля ::  

    

Рельєф Сокальського району становить слабохвилясту рівнину. Північна частина району - Сокальське пасмо (підвищена хвиляста лесова рівнина, розчленована балками) - входить до фізико-географічної області Волинської височини. Південь району розташований у межах фізико-географічної області Малого Полісся (низовинна лісиста пологохвиляста моренно-зандрова рівнина).

    

Серед корисних копалин на території району містяться значні поклади кам'яного вугілля, а також торфу, піску, глини тощо.
    

Пересічна температура січня у Сокальському районі складає -4,2, - 4,4°С, липня +18,0, +18,4°С. Період із температурою понад 10°С становить в середньому 155-160 днів. Середньорічна норма опадів становить 560-640 мм на рік. Основна кількість опадів випадає в теплий період року. Район перебуває у вологій, помірно теплій агрокліматичній зоні та в агрокліматичній підзоні достатнього зволоження ґрунту.
    

Гідрологічна мережа у Сокальському районі досить густа. Основною річкою є Західний Буг (басейн Балтійського моря) із притоками Рата, Солокія, Білий Стік, Варяжанка.
     У районі Сокальського пасма переважають чорноземи опідзолені (понад 15 % території району), а також опідзолені темносірі і сірі лісові (25 %) ґрунти. На півдні, в Малому Поліссі і в долині Бугу містяться в основному дерново-підзолисті (30 %) ґрунти. У долинах Рати та Солокії переважають торфо-болотні та лучні ґрунти.
     Ліси на Сокальщині займають площу 37,5 тис.га (19,6 % території району). Основними породами дерев є сосна (70 %), дуб (10 %), а також вільха, береза.

Водні ресурси

Загальна характеристика ресурсу
    

Практично вся територія Сокальського району в гідрологічному плані перебуває в межах водного басейну річки Вісла, а відтак Балтійського моря. Загальна гідромережа району створена річкою Буг та її лівими притоками. Найбільші притоки - Рата, Солокія, які беруть свій початок у Польщі, Болотня, Спасівка, Желдець, Варежанка, Білий Стік. Загалом у межах району налічується п’ятнадцять малих річок та чотири безіменних струмки. Живлення річок району змішане, ґрунтово-снігово-дощове. Максимальне підняття рівнів води спостерігається під час весняної повені та літніх дощових паводків.
     Крім цього в межах району знаходиться 72 ставки загальною площею водного дзеркала 243,2 гектари та об’ємом 2872,1 тисяч метрів кубічних, 45 водойм загальною площею 124,0 гектари та об’ємом 1397,8 тисяч метрів кубічних, а також два водосховища: руслове водосховище на річці Буг Сокальського заводу хімічного волокна з площею 868 гектарів та об’ємом 11,05 мільйонів метрів кубічних; пойменне водосховище на річці Солокія Сокальського управління осушних систем, призначене для сезонного регулювання поверхневого стоку та зволоження торфяних грунтів, із площею 136 гектарів та об’ємом 5,68 мільйонів метрів кубічних.
     На території району поверхневий стік та регулювання водо-повітряного режиму ґрунтів здійснюється системою міжгосподарських та господарських каналів, що об’єднані в 15 осушних систем загальною площею 51962 гектари. Серед найбільших з них можна виділити Солокійську ОС площею 16,2 тисячі гектарів, Болотнянську ОС площею 10,3 тисячі гектарів.
    

Земельні ресурси

Загальна характеристика ресурсу

     Територія Сокальського району розташована в двох агроґрунтових районах. Північна частина розміщена в Північному (Сокальському) агроґрунтовому районі, для якого характерні ясно-сірі та темно-сірі опідзолені, переважно суглинкові ґрунти та чорноземи. Південно-західна частина належить до Західного (Яворівського) агроґрунтового району, для якого характерні дерново-підзолисті піщані та супіщані, ясно-сірі, дернові та лучні ґрунти.
     Всьго на території району виділено двадцять чотири генетичних типи ґрунтів, основні з яких у відсотковому відношенні становлять:

 • дерново-підзолисті, дерново-слаборозвинені піщані ґрунти та борові піски - 14,1
 • ясно-сірі, опідзолені супіщані - 24,0
 • темно-сірі та чорноземи опідзолені суглинкові - 23,7
 • чорноземи глибокі і неглибокі карбонатні та вилуговані - 11,5
 • перегнійно-карбонатні суглинкові - 6,9
 • чорноземи лучні та лучні суглинкові - 6,6
 • дернові та лучні - 7,7
 • лучно-болотні та болотні - 1,2
 • торфовища низинні та торфо-болотні - 2,3
 • інші - 2,0

Надра

Загальна характеристика ресурсу

     Основними корисними копалинами на території Сокальського району є кам’яне вугілля, мергелі, піски, глини та суглинки.
     Поклади кам’яного вугілля трапляються у відкладах карбону на глибині від 200 до 500 метрів в пластах потужністю 0,5-1,2 метра.
     Загальні запаси мергелів по категоріях становлять 28859 тисяч тон. Одними з найбільших є являються Сокальське та Тартаківське родовища мергелів.
     Запаси будівельних пісків трапляються в алювіальних та флювіоглянціальних відкладах практично по всьому району. Ці піски кварцеві, дрібно та середньо зернисті з домішкою глинистого матеріалу потужністю від 2,0 до 7,0 метрів. Найбільшими родовищами пісків, запаси яких в районі практично не вичерпані, є: Угнівське, Межирічанське, Пісочанське, Мурованське, Куличківське.

Рослинний світ

Загальна характеристика ресурсу
     Сокальський адміністративний район та Червоноградський промисловий район вкриті лісами та лісовими насадженнями нерівномірно. Основні лісові масиви розташовані на півдні району і займають площу в 36,8 тисяч гектарів, що становить 23,4 відсотки загальної площі.
     За видовим складом ліси району розподіляються так:

 • хвойні - 52%
 • твердолистяні - 29%
 • м’яколистяні - 19%
    

З огляду на віковий склад лісів доконечне проведення робіт із заліснення угідь, а також здійснення заходів із відновлення лісонасаджень.
     Власниками лісів, що розташовані на території району, є три державні лісові господарства й одне міжгосподарське спеціалізоване лісове підприємство, які об’єднують в своєму складі одинадцять лісництв.
     До складу Жовківського державного лісового господарства, площа якого становить 15,0 тисяч гектарів, входять:

 • Соснівське лісництво
 • Великомостівське лісництво
 • Бутинське лісництво
 • Низівське лісництво
    

До складу Рава-Руського державного лісового господарства, площа якого становить 7,3 тисяч гектарів, входять:

 • Річківське лісництво
 • Волицьке лісництво
    

До складу Радехівського державного лісового господарства, площа якого становить 7,0 тисяч гектарів, входять:

 • Сокальське лісництво
 • Радехівське лісництво
 • Бендюзьке лісництво
    

До складу міжгосподарського спеціалізованого лісового господарства, площа якого становить 6,7 тисяч гектарів, входять:

 • Сокальське лісництво
 • Реклинецьке лісництво

Природно-заповідний фонд

Загальна характеристика ресурсу
    

Загальна територія природно-заповідного фонду складає 1850 гектарів, або 1,2 відсотки всієї площі регіону.
    

До природно-заповідного фонду в межах району належать:

 • Державний ботанічний заказник республіканського значення “Волицький” площею 150,0 гектарів, де росте журавлина. Заказник знаходиться в кварталах 22, 23, 24 Волицького лісництва Рава-Русько ДЛГ поблизу села Хлівчани;
 • Державний ландшафтний заказник місцевого значення “Федорівка” площею 140,0 гектарів. Заказник розташований в кварталах 72-88 Сокальського лісництва Радехівського ДЛГ в урочищах “Федорівка”, “Шихторі”, “Пісочне”;
 • Державний лісовий заказник місцевого значення “Великий ліс” площею 1469,0 гектарів, що в кварталах 44-55 та 57-71 Сокальського лісництва Радехівського ДЛГ поблизу села Романівка;
 • Держане заповідне урочище “Брок” площею 34,0 гектарів, розташоване в кварталах 40 та 43 Сокальського лісництва Радехівського ДЛГ поблизу села Брок;
 • Держане заповідне урочище “Борове” площею 25,0 гектарів, розташоване в кварталі 16 Великомостівського лісництва Жовківського ДЛГ поблизу села Борове;
 • Держане заповідне урочище “Великомостівське” площею 27,0 гектарів, розташоване в кварталі 20 Великомостівського лісництва Жовківського ДЛГ поблизу міста Великі Мости;
 • Державний парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва XVIII століття місцевого значення площею 5,0 гектарів в селі Тартаків;
 • Державні ботанічні пам’ятки природи місцевого значення:
  - віковий ясен в місті Сокаль по вулиці Шептицького, 89.


   

Корисні посиланняПлакати


Сокальський район

розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської обл., на сході з Радехівським, на південному сході з Кам'янко-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.


Контакти: Сокальська РДА, 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького, 26, тел.(03257) 720-10, E-mail: sokalrda@loda.gov.ua

Що цікавого в районі:

Не знаєте, що таке сучасна бібліотека? Тоді Вам до нас! Переконайтеся, що модернізовані книгозбірні надають цілу низку нових послуг, підлаштованих під потреби користувачів. дізнатися більше